Accepterad alternativmedicin

När någon hör ordet ”alternativmedicin” så beror reaktionen helt och hållet på personens inställning. De som är skeptiska mot traditionell medicin kan se det som något extremt positivt medan andra kan bli väldigt skeptiska. Sanningen är dock att det finns medicinska områden som förr var alternativmedicin men som idag anammas av socialstyrelsen och landstingen. 

Naprapati

Naprapati har vi tidigare skrivit om här på primallife gällande dess goda möjligheter att behandla vissa typer av smärta. Sverige är förhållandevis unika i att göra naprapat till en skyddas yrkestitel. Det betyder alltså att man endast får kalla sig det om man har gått en godkänd utbildning. Det har även gjort att naprapater i Sverige arbetar tätt ihop med vården och de båda parterna brukar komplettera varandra bra.

Akupunktur

Även akupunktur är något som vi i Sverige har satt vår egen spinn på. Socialstyrelsen har godkänt en typ av akupunktur för att behandla vissa problem. Dessa behandlingar kan utföras av till exempel sjukgymnaster och läkare som har gått en speciell utbildning.Det som är gemensamt för båda dessa behandlingsmetoder är att de har delar som har blivit accepterade av den traditionella medicinen tack vare vetenskapliga bevis. De har även det gemensamt att det finns grupper som påstår att de med metoden kan åstadkomma och bota mycket större problem än vad som faktiskt är bevisat. Det är därför bäst att alltid gå till utövare som är legitimerade och har ett bra samarbete med den traditionella vården.