Musikens värde för hälsan

Musik är något som är djupt förankrat i de flestas liv. Precis som lukter och syner kan det vara otroligt djupt kopplat till minnen och upplevelser från sitt förflutna.För att hålla sig hälsosam livet ut krävs det att man tränar sitt sinne, precis som man tränar sin fysiska kropp. Musik har visat sig flera gånger kunna hjälpa alzheimers patienter som inte tidigare varit kommunikativa att komma ut ur de kroppar de varit instängda i och åter funnit sig själv. Nedan har vi en kort dokumentär som visar ett exempel på detta fenomen.Det är dock inte bara när man väl är sjuk som musiken har ett stort värde. Forskning visar att musik är något som aktiverar hela hjärnan och hjälper mot otroligt många åkommor. ”Om man har smärtor så hjälper musiken, om man är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller är för sömnig så hjälper musiken!” säger Minna Lindgren som är vetenskapsjournalist och musikredaktör.Vissa förespråkar att det borde finnas mer musik i skolan, just på grund av alla neurologiska effekter det har. Musikers hjärnor har visat sig vara större än normalt i den främre delen. Den del som tar hand om allt från koncentration och planering till empati och abstrakt tänkande.