Behandla smärta

Upplever du smärta i kroppen? Smärta kan ha många orsaker och har förvånansvärt ofta sitt ursprung i en annan plats i kroppen än där smärtan sitter. Problem i nacken kan exempelvis ge problem med huvudvärk och migrän. Nacke, axlar, skuldror, armbågar, ländrygg, knä och fot är exempel på vanliga smärtområden som många människor lider av och som kan behandlas effektivt med naprapati.Naprapati är en holistisk behandling där du tillsammans med en naprapat går igenom ditt helhetstillstånd, inte enbart området där du har ont. Att behandlas med naprapati innebär en grundlig undersökning av muskler och leder. När naprapaten funnit den underliggande orsaken eller orsakerna till smärtan kan behandling påbörjas i form av justering av stela leder, triggerpunktsbehandling, akupunktur eller andra behandlingsmetoder. En naprapat kan även vägleda dig i val av kost och sätt att röra dig på som kan förbättra ditt hälsotillstånd.Naprapat är en skyddad yrkestitel vilket innebär att du måste fullgjort en godkänd utbildning och blivit legitimerad för att kunna kallas naprapat. Sök endast behandling hos legitimerade naprapater.Naprapatin grundades i början av 1900-talet av Oakley Smith som kombinerade sina kunskaper i kiropraktik med traditionella östeuropeiska manuella behandlingsmetoder. Det är just denna breda grund som naprapatin står på som är dess styrka. Alla delar av människokroppen hänger samman och det är viktigt att försöka ta reda på smärtans ursprung för att kunna behandla den så effektivt så möjligt. Har du ont? Du behöver inte lära dig att leva med den smärta du bär på. Du kan istället försöka göra någonting åt den! Vem vet, kanske kan naprapati göra underverk för dig.