Få hjälp vid problem

  Vår hälsa är viktig för oss och det gäller att vi söker hjälp om vi upplever att något inte är som det ska. Det gäller att man kan få hjälp vid problem som inte man själv kan lösa på något sätt. Om man upplever att man börjar få nedsatt hörsel så gäller det att man får rätt behandling för detta. Det finns tekniska hjälpmedel som kan hjälpa till att få ett bättre liv och om man börjar uppleva problem så gäller det att man genomför ett hörseltest för att ta reda på status på din hörsel. Det kan vara svårt att avgöra själv om hörseln försämras successivt, man höjer ofta volymen på TV och fråga ofta om vad andra sagt. De i din närhet kan tidigare uppleva att du har problem med din hörsel än vad du själv upplever. Var ihärdig om du anser dig vara i behov av någon form av hjälp. Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om du har ett problem. Därför så är det viktigt att du försöker förklara på ett så bra sätt som möjligt dina upplevelser. Om du inte beskriver hur du känner så kanske du får felaktig vård och behandling. Då kommer inte dina besvär att förbättras utan du känner av samma problem som tidigare. Vi lever i ett land med bra vård och omsorg och det finns många möjligheter till att få den hjälp som man är i behov av.